Uy tín chọn cấu trúc thành lập doanh nghiệp Bình Dương để kinh doanh

Uy tín chọn cấu trúc thành lập doanh nghiệp Bình Dương để kinh doanh

Khi thành lập doanh nghiệp Bình Dương để kinh doanh bạn chọn ảnh hưởng đến mọi thứ, từ hoạt động hàng ngày, đến thuế và mức độ rủi ro tài sản cá nhân của bạn. Bạn nên chọn một cơ cấu thành lập doanh nghiệp Bình Dương mang lại cho bạn sự cân bằng phù hợp giữa các biện pháp bảo vệ và lợi ích hợp pháp.

Chọn cẩn thận. Mặc dù bạn có thể chuyển đổi sang một cơ cấu kinh doanh khác trong tương lai, nhưng có thể có những hạn chế dựa trên vị trí của bạn. Điều này cũng có thể dẫn đến hậu quả về thuế và giải thể ngoài ý muốn, trong số các vấn đề phức tạp khác.

Tư vấn với cố vấn kinh doanh, luật sư và kế toán có thể hữu ích.

Xem lại các cấu trúc thành lập doanh nghiệp Bình Dương phổ biến

Sở hữu duy nhất

Quyền sở hữu duy nhất rất dễ hình thành và cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn công việc kinh doanh của mình. Bạn tự động được coi là sở hữu duy nhất nếu bạn thực hiện các hoạt động kinh doanh nhưng không đăng ký như bất kỳ loại hình kinh doanh nào khác. 

tìm hiểu trang; thành lập doanh nghiệp bình dương

Công ty độc quyền không tạo ra một thực thể kinh doanh riêng biệt. Điều này có nghĩa là tài sản kinh doanh và các khoản nợ phải trả của bạn không tách rời khỏi tài sản cá nhân và các khoản nợ phải trả của bạn. Bạn có thể phải chịu trách nhiệm cá nhân về các khoản nợ và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Các chủ sở hữu duy nhất vẫn có thể có được một  tên thương mại . Cũng có thể khó huy động tiền vì bạn không thể bán cổ phiếu và các ngân hàng do dự khi cho vay đối với các công ty sở hữu duy nhất.

Quan hệ đối tác

Công ty hợp danh là cấu trúc đơn giản nhất để hai hoặc nhiều người cùng sở hữu một doanh nghiệp. Có hai loại công ty hợp danh phổ biến: công ty hợp danh hữu hạn (LP) và công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP).

Công ty hợp danh hữu hạn chỉ có một thành viên hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn và tất cả các thành viên hợp danh khác đều chịu trách nhiệm hữu hạn. Các thành viên hợp danh chịu trách nhiệm hữu hạn cũng có xu hướng có quyền kiểm soát hạn chế đối với công ty, điều này được thể hiện trong một thỏa thuận đối tác. Lợi nhuận được chuyển qua tờ khai thuế cá nhân và thành viên hợp danh – đối tác không chịu trách nhiệm hữu hạn – cũng phải nộp thuế tư doanh.

Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) 

Một LLC cho phép bạn tận dụng lợi ích của cả cấu trúc thành lập doanh nghiệp Bình Dương và đối tác.

Các LLC bảo vệ bạn khỏi trách nhiệm pháp lý cá nhân trong hầu hết các trường hợp, tài sản cá nhân của bạn – như xe cộ, nhà cửa và tài khoản tiết kiệm – sẽ không gặp rủi ro trong trường hợp LLC của bạn bị phá sản hoặc kiện tụng.

liên hệ trang;  chữ ký số

Tổng kết

Những cách sắp xếp này ít phổ biến hơn nhiều và có thể khó thiết lập hơn. Nếu bạn đang xem xét một trong những cấu trúc không chuẩn này, bạn nên nói chuyện với cố vấn thành lập doanh nghiệp Bình Dương hoặc luật sư để giúp bạn quyết định.

Quá trình chọn đúng chiếc gối để có một giấc ngủ ngon

kinh nghiệm chiến lược bán hàng khi bắt đầu thành lập doanh nghiệp Bình Dương

You will also like

Talk

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

// Social icons // Facebook // VKontakte // Odnoklassniki // Twitter // Instagram // YouTube // Telegram // Search form icon (zoom icon) // Footer WordPress icon // Arrow icon // Edit icon // Rate icon